RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   Sekolah                        :  SDN PEKALONGAN Kelas /Semester           :  IV/2(Dua) Tema 7                          :   Indahnya Keragaman di Negeriku […]

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN   Sekolah                        :  SDN Pekalongan Kelas /Semester           :  2  / 2 (dua ) Tema  7                        […]